MAAPERÄN STABILOINTI JA LUJITTAMINEN

Toteutamme edistyksellistä syvästabilointia käyttämällä kemiallista syväinjektointimenetelmää, jossa löyhään ja heikosti kantavaan maaperään injektoidaan paisuvaa korkeatiheyspolymeeriä sideaineeksi suoraan maa-ainekseen ja sen kerrostumiin. Paisuessaan polymeeri täyttää tyhjätilat maaperässä, tiivistää maa-ainesta, sekä muodostaa erittäin lujan ja kantavan sidoksen hetkessä. Menetelmässä käytettävä korkeatiheyspolymeeri voidaan injektoida vain 12 mm rei’istä jopa useiden metrien syvyyteen.

Menetelmä sopii käytettäväksi lähes kaikentyyppisissä maaperissä. Maaperä tutkitaan aina huolellisesti työn suunnitteluvaiheessa, ennen varsinaista maan stabiloinnin aloittamista. Ratkaisuja hyödynnetään asuinkiinteistöjen, liike-kiinteistöjen, kuin infrankin puolella.

Pyydä henkilökohtainen tarjous maaperän stabiloinnista ja lujittamisesta

Miksi maaperän stabilointi on tärkeää?

Maaperän stabilointi on tärkeää, koska se auttaa varmistamaan, että esimerkiksi rakennus pysyy paikallaan. Maaperän epätasaisuudet ja epävakaus voivat aiheuttaa vakavia ongelmia rakennukselle, kuten halkeamia ja siirtymiä. Nämä ongelmat voivat johtaa suuriin korjauskustannuksiin, jos asiaan ei reagoida ajoissa.

Missä syvästabilointia voidaan käyttää?

 • Perustusten ja maa-ainesten painumien pysäyttämiseksi ja nostamiseksi.
 • Heikosti kantavan maaperän vahvistukseen ja kantokyvyn lisäämiseen.
 • Teiden, piha-alueiden, satamien ja parkkialueiden painumien pysäyttämiseksi ja nostamiseksi.
 • Pilareiden ja niiden anturoiden pohjan vahvistamiseen.
 • Liikenteen aiheuttamien tärinöiden estämiseksi.
 • Kaivantojen leikkausten sitomiseksi.
 • Ponttiseinien ja vettä ohjaavien seinien vedeneristeeksi.
 • Syvästabilointi on erinomainen ennakoiva työ eroosion estämiseksi.
 • Liikkuvien tai painuvien lattioiden tai niiden saumojen stabiloimiseksi.
 • Haitta-aineiden kapselointiin maaperässä (esimerkiksi pilaantunut maa-aines).
 • Rakennusten runkotärinän vaimennukseen (esimerkiksi junaratojen läheisyydessä).
 • Haitallisten painumien ehkäisyyn.
 • Konepetien tärinän vaimentamiseen.

Maaperän lujittaminen

Maaperän lujituksen ja stabiloimisen yhteydessä pystytään tie-alueita, rakenteita ja koko ympäröivää maa-aluetta nostamaan mahdollisesti jo syntyneen vajoaman korjaamiseksi.

Maaperässä syntyvät vajoamat voivat aiheuttaa merkittävää haittaa tie- , rautatie- ja satama-alueiden liikenteelle. Edistyksellisellä syvästabiloinnilla ongelmat voidaan ratkaista parhaimmillaan vain yhden työpäivän tai yön aikana ilman merkittävää haittaa aiheuttavia kaivuutöitä.

Painuneiden perustusten noston jälkeen sen alapuolinen tyhjätila täytetään ja maaperä lujitetaan syväinjektointimenetelmällä stabiloimalla alapuolinen löyhä maaperä.

Maan stabiloinnilla voidaan välttää monia ongelmia ja estää haitallisia seurauksia

Kun rakennuksia, teitä tai rautatiekiskoja kuormitetaan, se voi johtaa niiden liikkumiseen tai siirtymiseen paikaltaan. Tämä johtuu yleensä maaperän liikkumisesta tai epävakauden aiheuttamasta kuormituksen epätasapainosta. Esimerkiksi raskaat ajoneuvot, junat tai jatkuva jalkaliikenne voivat aiheuttaa liikettä katujen ja teiden pinnoilla. Sama pätee myös rakennuksiin, joissa ihmisten, laitteiden ja materiaalien liikkuminen voi aiheuttaa painetta lattioihin ja perustuksiin ja tämä taas voi johtaa liikkeeseen tai siirtymiseen. Betonilaatat voivat puolestaan siirtyä ja vääntyä, jos niitä kuormitetaan liikaa tai jos niiden alla oleva maaperä ei ole tarpeeksi vahvaa.

Lattian tai laatan notkahtelu, kallistelu ja keinuminen voivat aiheuttaa vakavia turvallisuusriskiä, ja ne voivat olla merkki siitä, että rakenteessa on vakavia ongelmia. Jos lattia tai laatta notkahtaa tai kallistuu, se voi johtaa ihmisten kaatumisiin tai loukkaantumisiin, ja jos laatta keinuu, se voi jopa rikkoa sen päällä olevan rakenteen. Nämä ongelmat voivat johtua esimerkiksi perustuksissa olevista vaurioista, kosteuden aiheuttamasta maaperän heikentymisestä tai liiallisesta kuormituksesta. Siksi on tärkeää korjata nämä ongelmat mahdollisimman pian, jotta vältetään vakavat turvallisuusriskit ja estetään rakenteiden vaurioituminen.

Haljennut betonikansi

Kun tiedetään, että rakennus altistuu tulevaisuudessa suuremmille kuormituksille, on mahdollista injektoida maaperään korkeatiheyspolymeeriä ennaltaehkäisevästi. Tämä menetelmä vahvistaa maaperän rakennetta ja estää sen liikkumisen, mikä auttaa ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmia ja vaurioita tulevaisuudessa. Korkeatiheyspolymeeri on erittäin tehokas aine, joka kykenee täyttämään jopa pienimmät maan halkeamat ja tiivistämään maaperän, jolloin se kestää paremmin kuormitusta. Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen alueilla, joilla maaperä on heikkoa tai epävakaata, ja se voi auttaa välttämään vakavia ongelmia.

Miten valita sopiva menetelmä maaperän stabilointiin?

Maaperän stabilointimenetelmän valitseminen riippuu monista tekijöistä, kuten maaperän ominaisuuksista, kohteen vaatimuksista ja budjetista. On tärkeää valita menetelmä, joka sopii parhaiten projektisi tarpeisiin. Ota ammattilainen mukaan, kun harkitse oikeaa menetelmää.

Heräsikö kysymyksiä?

Jätä yhteydenottopyyntö tai pyydä tarjous.
Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita ja luetaan.