MAAPERÄN STABILOINTI JA LUJITTAMINEN

Maaperän stabilointi ja lujittaminen

Toteutamme edistyksellistä syvästabilointia käyttämällä kemiallista  syväinjektointimenetelmää, jossa löyhään ja heikosti kantavaan maaperään injektoidaan paisuvaa korkeatiheyspolymeeriä sideaineeksi suoraan maa-ainekseen ja sen kerrostumiin, joka paisuessaan täyttää tyhjätilat maaperässä, tiivistää maa-ainesta, sekä muodostaa erittäin lujan ja kantavan sidoksen hetkessä. Menetelmässä käytettävä korkeatiheyspolymeeri voidaan injektoida vain 12mm rei’istä jopa useiden metrien syvyyteen.

Menetelmä sopii käytettäväksi lähes kaikentyyppisissä maaperissä. Maaperä tutkitaan aina huolellisesti työn suunnitteluvaiheessa. Ratkaisuja hyödynnetään asuinkiinteistöjen, liike-kiinteistöjen, kuin infrankin puolella.

Missä syvästabilointia voidaan käyttää?

 • Perustusten ja maa-ainesten painumien pysäyttämiseksi ja nostamiseksi. Mitä tarkoittaa painuneen rakennuksen nosto?
 • Heikosti kantavan maaperän vahvistukseen ja kantokyvyn lisäämiseen
 • Teiden, piha-alueiden, satamien ja parkkialueiden painumien pysäyttämiseksi ja nostamiseksi
 • Pilareiden ja niiden anturoiden pohjan vahvistamiseen
 • Liikenteen aiheuttamien tärinöiden estämiseksi
 • Kaivantojen leikkausten sitomiseksi
 • Ponttiseinien ja vettä ohjaavien seinien vedeneristeeksi
 • Eroosion estämiseksi
 • Liikkuvien tai painuvien lattioiden tai niiden saumojen stabiloimiseksi
 • Haitta-aineiden kapselointiin maaperässä (esimerkiksi pilaantunut maa-aines)
 • Rakennusten runkotärinän vaimennukseen (esimerkiksi junaratojen läheisyydessä)
 • Haitallisten painumien ehkäisyyn
 • Konepetien tärinän vaimentamiseen

Maaperän lujittaminen

Maaperän lujituksen ja stabiloimisen yhteydessä pystytään tie-alueita, rakenteita ja koko ympäröivää maa-aluetta nostamaan mahdollisesti jo syntyneen vajoaman korjaamiseksi.

Maaperässä syntyvät vajoamat voivat aiheuttaa merkittävää haittaa tie- , rautatie- ja satama-alueiden liikenteelle. Edistyksellisellä syvästabiloinnilla ongelmat voidaan ratkaista parhaimmillaan vain yhden työpäivän tai yön aikana ilman merkittävää haittaa aiheuttavia kaivuutöitä.

Painuneiden perustusten noston jälkeen sen alapuolinen tyhjätila täytetään ja maaperä lujitetaan syväinjektointimenetelmällä stabiloimalla alapuolinen löyhä maaperä.

Miksi maaperän stabilointi on tärkeää?

Maaperän stabilointi on tärkeää siksi, että se auttaa varmistamaan, että esimerkiksi rakennus pysyy paikallaan. Maaperän epätasaisuudet ja epävakaus voivat aiheuttaa vakavia ongelmia rakennukselle, kuten halkeamia ja siirtymiä. Nämä ongelmat voivat johtaa suuriin korjauskustannuksiin, jos asiaan ei reagoida ajoissa.

Miten valita sopiva menetelmä maaperän stabilointiin?

Maaperän stabilointimenetelmän valitseminen riippuu monista tekijöistä, kuten maaperän ominaisuuksista, kohteen vaatimuksista ja budjetista. On tärkeää valita menetelmä, joka sopii parhaiten projektisi tarpeisiin. Ota ammattilainen mukaan, kun harkitse oikeaa menetelmää.

Heräsikö kysymyksiä?

Jätä yhteydenottopyyntö tai pyydä tarjous.
Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita ja luetaan.