Syväinjektoinnin polymeerit

Syväinjektoinnissa käytettävät polymeeriseokset ovat suunniteltu erityisesti pohjanvahvistamisiin ja rakenteiden nostoihin. Korkeatiheyspolymeerien puristuslujuus ja kantokyky on erinomainen. Sen ominaispaino on vain 50-250 kg/m3, joten polymeeri ei rasita merkittävästi maaperää.

Korkeatiheyspolymeerin paisuntavoima on jopa 20 000 kPa:ta/m2 kohden, jota hyödyntämällä sillä voidaan nostaa ja stabiloida rakenteita ja maaperää. Polymeerien suljetun rakenteen ansiosta, se ei läpäise vettä ja sen käyttöikä on erittäin pitkä. Se kestää olosuhteiden muutokset ja pysyy muuttumattomana maaperässä kantaen sille asetetut vaatimukset ja kuormitukset.

Korkeatiheyspolymeeri on ympäristöystävällinen, eikä siitä liukene veteen haitallisia aineita joten sitä voidaan käyttää myös pohjavesialueella. 2-komponenttiset korkeatiheyspolymeerit pumpataan erikoisvalmisteisella injektointiyksiköllä kuorma-auton säiliöistä suoraan työpisteisiin. Käytössämme olevien Injektoitavien korkeatiheyspolymeerien ominaisuuksia voidaan muuttaa käyttötarkoituksen mukaan.

Pyydä henkilökohtainen tarjous rakennuksen nostosta tai oikaisusta

Kerro meille kohteestasi ja annamme sitomattoman arvion työhön vaaditusta ajasta ja kustannuksista.