PAINUMIEN PYSÄYTTÄMINEN

Polymeerien syväinjektoinnilla voidaan pysäyttää ja ehkäistä haitalliset painumiset. Rakennusten ja rakenteiden painumiset aiheuttavat lähes poikkeuksetta vaurioita rakennukselle ja sen toiminnalle, jolloin ajoissa havaitut merkit painumisista vähentävät riskejä ja kustannuksia. Rakennuksen painuminen aiheuttaa vaurioita pintamateriaaleihin, ovien ja ikkunoiden toimintaan, sekä pitkittyessään myös viemäreiden toiminta on vaarassa.

Syvästabilointimenetelmällä saadaan jo alkaneet painumat pysäytettyä ilman kaivuutöitä tai rakenteiden purkamista useasti vain 1-2 päivässä. Usein koko rakennuksen perustusten stabilointityö voidaan suorittaa kokonaan rakennuksen ulkopuolelta, jolloin asuminen ei häiriinny koko työn aikana. Meiltä onnistuu myös painuneen talon oikaisu.

Pyydä henkilökohtainen tarjous talon vajoamisen pysäyttämiseen

Katso videolta, kuinka painunut perustus nostetaan

tyhjätilojen täytöt

Korkeatiheyspolymeeri sopii myös tyhjien tilojen täyttämiseen suljettujen rakenteiden sisällä tai maaperässä. Sen etuna on, että se voidaan injektoida ohuiden vain 12 mm putkien avulla useiden metrien päästä kauempaa käsin, jolloin se säästää kustannuksia ja aikaa, kun ei vaadita kaivuutöitä tai rakenteiden purkamista. Korkeatiheyspolymeerin-injektointia tyhjätilojen täytöissä voidaan hyödyntää esimerkiksi alitusrumpujen täytöissä, kun uuden ja vanhan rummun välinen tyhjätila pitää saada tiiviiksi.

syväinjektoinnin polymeerit

Syväinjektoinnissa käytettävien korkeatiheyspolymeerien puristuslujuus ja kantokyky on erinomainen. Sen ominaispaino on vain 50-200 kg/m3, joten se ei rasita merkittävästi maaperää. Korkeatiheyspolymeerin paisuntavoima on jopa 15 000 kPa:ta/m2 kohden, jota hyödyntämällä sillä voidaan nostaa ja stabiloida rakenteita ja maaperää. Polymeerien suljetun rakenteen ansiosta, se ei läpäise vettä ja sen käyttöikä on erittäin pitkä. Se kestää olosuhteiden muutokset ja pysyy muuttumattomana maaperässä kantaen sille asetetut vaatimukset ja kuormitukset.

Korkeatiheyspolymeeri on ympäristöystävällinen, eikä siitä liukene veteen haitallisia aineita joten sitä voidaan käyttää myös pohjavesialueella. 2-komponenttiset korkeatiheyspolymeerit pumpataan erikoisvalmisteisella injektointiyksiköllä kuorma-auton säiliöistä suoraan työpisteisiin. Käytössämme olevien Injektoitavien korkeatiheyspolymeerien ominaisuuksia voidaan muuttaa käyttötarkoituksen mukaan.

heräsikö kysymyksiä?

Jätä yhteydenottopyyntö tai pyydä tarjous.
Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita ja luetaan.