Painuneen lATTIan nosto JA oikaisu


Meiltä onnistuu lattian nosto ja oikaisu usean vuoden kokemuksen turvin. Olet siis oikeassa paikassa! Korkeatiheyspolymeerin paisuntavoimaa hyödynnetään vajonneiden maanvaraisten lattioiden oikaisuun. Esimerkiksi omakotitalon maanvaraisesti perustetut betonilattiat voivat vajota huonon tiivistyksen, liikenteen aiheuttaman tärinän tai veden aiheuttamien virtausten vuoksi. Myös lähellä tehtävät maanrakennustyöt ja teiden rakentamiset voivat häiritä maaperää, jolloin sen kantokyky heikkenee ja aiheuttaa vajoamisongelmia.

Pysäytämme myös talon painumisen.

Miten tunnistan painuneen lattian?

 • Lattialistan alapuolelle tai väliseinien ylä- tai alapuolelle on syntynyt rakoja.
 • Lattiat viettävät ja pyörivät esineet liikkuvat lattialla kohti vajonneita alueita.
 • Väliovet ja kaapistojen ovet avautuvat tai sulkeutuvat itsekseen.
 • Ovet ja ikkunat eivät toimi oikein.
 • Seiniin on muodostunut halkeamia.
 • Tapetti on vetäytynyt ryppyyn tai kurttuun.
 • Lattiaan muodostuu korkeuseroja.
 • Lattialla oleva vesi jää seisomaan tai valuu väärään suuntaan.

Minkä takia lattia painuu tai vajoaa?

Maaperän eläminen ja rakennuksen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset voivat aiheuttaa omakotitalon, mökin tai muiden rakennusten lattioiden vajoamisen. Tässä on muutama yleisin syy, minkä takia lattia saattaa painua:

 • Maaperän kuivuminen ja kutistuminen, esimerkiksi pitkän sateettoman
  kauden seurauksena.
 • Maaperän eroosio.
 • Raskaan liikenteen aiheuttama jatkuva tärinä.
 • Lähistöllä tehtävät kaivuu- ja rakennustyöt, sekä raskaiden
  työmaakoneiden liike.
 • Tulvat ja muu runsas veden virtaus, mitkä pehmittävät ja siirtävät
  maaperää.
 • Maanjäristykset ja muu seisminen toiminta.
 • Salaojien liian tehokas kuivatus tai niiden puutteellinen toiminta.
 • Rakennusvaiheessa huonosti tiivistetty maaperä.
 • Puutteelliset tai vaurioituneet rakennusperustukset.

Asiantuntijamme osaavat aina selvittää lattiasi painumisen ja vajoamisen syyt, sekä tehdä asianmukaisen korjaussuunnitelman ongelman korjaamiseksi. Mikäli ongelmaksi todetaan maaperässä olevat haasteet, voimme oikaisun yhteydessä tehdä maaperän stabilointia. Saat meiltä aina yksilöllisen tarjouksen ennen työhön sitoutumista. Mikäli hinta huolestuttaa, tarjoamme myös joustavaa rahoitusta.

Lattian nostotyö voidaan suorittaa säästä riippumatta myös talvella!
Siisteimmillään lattian nostotyö pystytään suorittamaan rakennuksen ulkopuolelta sokkelin läpi rei’ittämättä lattiapintoja.

Millaisiin kohteisiin lattioiden oikaisut ja nostot sopivat

Jos et ole varma, onko lattioiden kallistuminen ja vajoaminen kohteessasi haitallista tai pystyykö sen korjaamaan edullisesti polyuretaanimenetelmällä, kysy rohkeasti meiltä. Neuvomme lattian oikaisun ja noston tarpeeseen liittyen ja tarjoamme maksuttoman kartoituksen kohteellesi!

Katso VIDEOLTA, kuinka lattian nosto ja stabilointi tapahtuu

MIKSI LATTIOIDEN OIKAISU TAI NOSTO KANNATTAA TOTEUTTAA polymeeri-injektoinnin avulla:

 • Vaivaton ja nopea korjaustoimenpide.
 • Työn toteutus tapahtuu siististi, ilman sotkua.
 • Tila voi olla käytössä työn toteutuksen aikana.
 • Lattia nousee tasaisesti ja hallitusti.
 • Kevytrakenneseinät ja tilat nousevat lattian mukana.
 • Vanhaa lattiaa ei tarvitse purkaa tai vaihtaa.
 • Raskaille koneille, paalutuksille tai kaivannoille ei ole tarvetta.
 • Piha-alueet säilyvät vahingoittumattomina.
 • Edullisempi moneen muuhun korjausmenetelmään verrattuna.
 • Rakennuksen energiatehokkuus ja arvo kasvaa.
 • Menetelmä vahvistaa maaperää ja ehkäisee uusia painumisia.
 • Korkeatiheyspolymeeri on ekologinen valinta ja maaperälle neutraali.

MITEN LATTIAN OIKAISU JA NOSTO Korkeatiheyspolymeerillä TAPAHTUU

Lattia voidaan nostaa takaisin alkuperäiseen korkoonsa vaivattomasti injektoimalla paisuvaa korkeatiheyspolymeeriä betonilaatan alle 12 mm rei’istä, joka alkaa nostamaan lattiarakennetta ylöspäin. Injektointia jatketaan, kunnes haluttu korkotaso on saavutettu. Työtä seurataan tarkasti lasermittalaitteistojen avulla. Näin saadaan korjaustyö tehtyä vaivattomasti useimmiten vain 1-2 päivän aikana ja tilat voivat olla käytössä koko ajan, eikä kalusteitakaan tarvitse siirtää tiloista pois.

LATTIan STABILOInti

Kaikissa tapauksissa ei vaadita lattian täydellistä suoristamista, vaan tärkeintä on saada haitalliset painumat pysäytettyä ajoissa ennen vahinkojen ja haittojen syntyä. Tällöin suoritetaan korkeatiheyspolymeerin syväinjektoinnilla stabilointia lattioiden alapuoliseen maaperään ja täyttöön. Voimakkaasti paisuva polymeeri tiivistää ympäröiviä maa-aineksia samalla sekoittuen niiden kanssa. Injektointi muodostaa erittäin lujan, tiiviin ja kantavan seoksen lattian alla pysäyttäen alkaneet painumat ja lisäten lattian kantokykyä. Isoimmissa betonilattioissa voi olla moniakin liikuntasaumoja, jotka elävät kuormituksen alla. Tämän voi havaita esimerkiksi trukkiliikenteen kulkiessa saumojen yli, jolloin saumat elävät ja voivat aiheuttaa betonilaatan halkeilua. Nämä voidaan helposti ja nopeasti stabiloida korkeatiheyspolymeerin avulla, injektoimalla sitä syvemmälle betonilaatan alapuoliseen täyttöön. Stabiloinnin vaikutus voidaan havaita lähes välittömästi ja tila voi olla käytössä koko työn suorituksen ajan. Lattian alapuolisen maaperän kantokyky nousee ja sen kuormituksenkestävyys paranee.

Lattioiden pohjanvahvistukset ja kantokyvyn lisäämiset

Kiinteistöjen käyttötarkoitus voi muuttua ajan myötä, jolloin lattialle suunniteltu kuormituksen kantokyky ei välttämättä riitä täyttämään uuden käyttötarkoituksen kriteerejä. Korkeatiheyspolymeerin syväinjektointitekniikalla pystytään toteuttamaan pohjanvahvistuksia myös lattioiden alle, parantaen niiden kuormituksenkestävyyttä esimerkiksi teollisuus- tai varastokiinteistöissä. Pohjanvahvistus onnistuu vain 12 mm rei’istä jopa useiden metrien syvyyteen ja menetelmän nopean asennuksen ansiosta voidaan vahvistuksia suorittaa jopa useampia satoja neliömetrejä päivässä tai yöaikaan häiritsemättä tilojen käyttöä.

MISSÄ LATTIOIDEN STABILOINTIA JA POHJANVAHVISTUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ

 • Myymälöiden ja muiden kaupallisten rakennusten lattioiden painumien pysäyttämiseksi-
 • Teollisuuskiinteistöjen lattioiden kuormituksen kantokyvyn lisäämiseksi tai painumien pysäyttämiseksi.
 • Saneerauskohteissa tilojen käyttötarkoituksen muuttuessa vahvistaa alapuolista maaperää ja täyttöä vastaamaan uusia kuormituksia.
 • Kantavien väliseinien ja painumien pysäyttämiseksi.
 • Lattian alla olevien anturoiden ja anturapilareiden painumien pysäyttämiseksi.

Heräsikö kysymyksiä?

Jätä yhteydenottopyyntö tai pyydä tarjous.
Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita ja luetaan.