LATTIan nosto JA oikaisu kohteeseen kuin kohteeseen


Meiltä onnistuu lattian nosto ja oikaisu usean vuoden kokemuksen turvin. Olet siis oikeassa paikassa. Korkeatiheyspolymeerin paisuntavoimaa hyödynnetään vajonneiden maanvaraisten lattioiden oikaisuun. Esimerkiksi maanvaraisesti perustetut betonilattiat voivat vajota huonon tiivistyksen, liikenteen aiheuttaman tärinän tai veden aiheuttamien virtausten vuoksi. Myös lähellä tehtävät maanrakennustyöt ja teiden rakentamiset voivat häiritä maaperää, jolloin sen kantokyky heikkenee ja aiheuttaa vajoamisongelmia. Pysäytämme myös talon painumisen.

Katso VIDEOLTA, kuinka lattian nosto ja stabilointi tapahtuu

MIKSI LATTIOIDEN OIKAISU TAI NOSTO KANNATTAA TOTEUTTAA polymeeriinjektoinnin avulla

 • Vaivaton ja nopea korjaustoimenpide
 • Työn toteutus tapahtuu siististi; työ ei aiheuta sotkua
 • Tila voi olla käytössä työn toteutuksen aikana
 • Lattia nousee tasaisesti ja hallitusti
 • Kevytrakenneseinät ja tilat nousevat lattian mukana
 • Vanhaa lattiaa ei tarvitse purkaa tai vaihtaa
 • Raskaille koneille, paalutuksille tai kaivannoille ei ole tarvetta
 • Piha-alueet säilyvät vahingoittumattomina
 • Edullisempi moneen muuhun korjausmenetelmään verrattuna
 • Rakennuksen energiatehokkuus ja arvo kasvaa
 • Menetelmä vahvistaa maaperää ja ehkäisee uusia painumisia
 • Korkeatiheyspolymeeri on ekologinen valinta ja maaperälle neutraali

MITEN LATTIAN OIKAISU JA NOSTO Korkeatiheyspolymeerillä TAPAHTUU

Lattia voidaan nostaa takaisin alkuperäiseen korkoonsa vaivattomasti injektoimalla paisuvaa korkeatiheyspolymeeriä betonilaatan alle 12mm rei’istä, joka alkaa nostamaan lattiarakennetta ylöspäin. Injektointia jatketaan, kunnes haluttu korkotaso on saavutettu. Työtä seurataan tarkasti lasermittalaitteistojen avulla. Näin saadaan korjaustyö tehtyä vaivattomasti useimmiten vain 1-2 päivän aikana ja tilat voivat olla käytössä koko ajan, eikä kalusteitakaan tarvitse siirtää tiloista pois.

Mistä voi havaita painuneen lattian?

 • Lattialistan alapuolelle tai väliseinien ylä- tai alapuolelle on syntynyt rakoja
 • Lattiat viettävät ja pyörivät esineet liikkuvat lattialla kohti vajonneita alueita
 • Väliovet ja kaapistojen ovet avautuvat tai sulkeutuvat itsekseen
 • Ovien ja ikkunoiden toimimattomuus
 • Halkeamat seinissä
 • Rypylle tai kurttuun vetäytynyt tapetti
 • Korkoerot lattiassa
 • Väärään suuntaan valuva tai seisova vesi lattialla

Tyypillisiä syitä lattioiden painumiselle ja vajoamiselle

 • Maaperän kuivuminen ja kutistuminen, esimerkiksi pitkän sateettoman
  kauden seurauksena
 • Maaperän eroosio
 • Raskaan liikenteen aiheuttama jatkuva tärinä
 • Lähistöllä tehtävät kaivuu- ja rakennustyöt, sekä raskaiden
  työmaakoneiden liike
 • Tulvat ja muu runsas veden virtaus, mitkä pehmittävät ja siirtävät
  maaperää
 • Maanjäristykset ja muu seisminen toiminta
 • Salaojien liian tehokas kuivatus tai niiden puutteellinen toiminta
 • Rakennusvaiheessa huonosti tiivistetty maaperä
 • Puutteelliset tai vaurioituneet rakennusperustukset

Asiantuntijamme osaavat aina selvittää lattiasi painumisen ja vajoamisen syyt, sekä tehdä asianmukaisen korjaussuunnitelman ongelman korjaamiseksi. Saat meiltä aina yksilöllisen tarjouksen ennen työhön sitoutumista. Mikäli hinta huolestuttaa, tarjoamme myös joustavaa rahoitusta.

Nostotyö voidaan suorittaa säästä riippumatta myös talvella
– Siisteimmillään lattian nostotyö pystytään suorittamaan rakennuksen ulkopuolelta sokkelin läpi rei’ittämättä lattiapintoja

Millaisiin kohteisiin lattioiden nostot sopivat

Jos et ole varma, onko lattioiden kallistuminen ja vajoaminen kohteessasi haitallista tai pystyykö sen korjaamaan edullisesti polyuretaanimenetelmällä, kysy rohkeasti meiltä. Neuvomme lattioiden oikaisun ja noston tarpeeseen liittyen ja tarjoamme maksuttoman kartoituksen kohteellesi!

LATTIan STABILOInti

Kaikissa tapauksissa ei vaadita lattian täydellistä suoristamista, vaan tärkeintä on saada haitalliset painumat pysäytettyä ajoissa ennen vahinkojen ja haittojen syntyä. Tällöin suoritetaan korkeatiheyspolymeerin syväinjektoinnilla stabilointia lattioiden alapuoliseen maaperään ja täyttöön. Voimakkaasti paisuva polymeeri tiivistää ympäröiviä maa-aineksia samalla sekoittuen niiden kanssa. Injektointi muodostaa erittäin lujan, tiiviin ja kantavan seoksen lattian alla pysäyttäen alkaneet painumat ja lisäten lattian kantokykyä. Isoimmissa betonilattioissa voi olla moniakin liikuntasaumoja, jotka elävät kuormituksen alla. Tämän voi havaita esimerkiksi trukkiliikenteen kulkiessa saumojen yli, jolloin saumat elävät ja voivat aiheuttaa betonilaatan halkeilua. Nämä voidaan helposti ja nopeasti stabiloida korkeatiheyspolymeerin avulla, injektoimalla sitä syvemmälle betonilaatan alapuoliseen täyttöön. Stabiloinnin vaikutus voidaan havaita lähes välittömästi ja tila voi olla käytössä koko työn suorituksen ajan. Lattian alapuolisen maaperän kantokyky nousee ja sen kuormituksenkestävyys paranee.

Lattioiden pohjanvahvistukset ja kantokyvyn lisäämiset

Kiinteistöjen käyttötarkoitus voi muuttua ajan myötä, jolloin lattialle suunniteltu kuormituksen kantokyky ei välttämättä riitä täyttämään uuden käyttötarkoituksen kriteerejä. Korkeatiheyspolymeerin syväinjektointitekniikalla pystytään toteuttamaan pohjanvahvistuksia myös lattioiden alle, parantaen niiden kuormituksenkestävyyttä esimerkiksi teollisuus- tai varastokiinteistöissä. Pohjanvahvistus onnistuu vain 12mm rei’istä jopa useiden metrien syvyyteen ja menetelmän nopean asennuksen ansiosta voidaan vahvistuksia suorittaa jopa useampia satoja neliömetrejä päivässä tai yöaikaan häiritsemättä tilojen käyttöä.

MISSÄ LATTIOIDEN STABILOINTIA JA POHJANVAHVISTUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ

 • Myymälöiden ja muiden kaupallisten rakennusten lattioiden painumien pysäyttämiseksi
 • Teollisuuskiinteistöjen lattioiden kuormituksen kantokyvyn lisäämiseksi tai painumien pysäyttämiseksi
 • Saneerauskohteissa tilojen käyttötarkoituksen muuttuessa vahvistaa alapuolista maaperää ja täyttöä vastaamaan uusia kuormituksia
 • Kantavien väliseinien ja painumien pysäyttämiseksi
 • Lattian alla olevien anturoiden ja anturapilareiden painumien pysäyttämiseksi

Heräsikö kysymyksiä?

Jätä yhteydenottopyyntö tai pyydä tarjous.
Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita ja luetaan.