hero-rakennusten-nostot.jpg

RAKENNUSTEN NOSTOMENETELMÄT

Käytössämme on useita menetelmiä painuneiden talojen ja rakenteiden nostoon. Kohteisiin valitaan aina suunnitelmien pohjalta oikea nostomenetelmä, joihin vaikuttavat mm. maaperän laatu ja kantokyky, sekä rakennuksen perustamistapa ja koko.

Pyydä henkilökohtainen tarjous vajonneen rakennuksen nostosta tai oikaisusta

Tutustu painuneen lattian korjaamiseen:

painenostomenetelmä

Painenostoissa hyödynnetään erikoisvalmisteista paineilmanostolaitteistoa yhdessä polymeerin syväinjektoinnin kanssa. Tässä hybridimallissa perustusten alapuolelle asetetaan paineilmatoiminen nostolaitteisto, jonka jokaista nostoyksikköä voidaan ohjata tarkasti erillisillä ohjauskonsoleilla. Samanaikaisesti aloitetaan paisuvien polymeerien injektointi rakenteiden alle, jonka paisuntavoiman ansiosta rakenne pyrkii myös nousemaan. Tällä hybridimenetelmällä saadaan rakenteelle edullisin ja tasaisin nousu kun kyse on kokonaisvaltaisesta rakennuksen nostosta.

Painenostomenetelmä sopii vajonneisiin omakotitaloihin, teollisuushalleihin, kesämökkeihin, rivitaloihin ja jopa pieniin kerrostaloihin.

syväinjektointimenetelmä

Syväinjektointimenetelmällä voidaan myös nostaa rakenteita ja perustuksia ilman mekaanisia nostolaitteita, kaivuutöitä tai rakenteiden purkamista. Paisuvan korkeatiheyspolymeerin voimakas laajeneminen rakenteiden alla alkaa nostamaan rakenteita. Työtä seurataan tarkasti lasermittalaitteistojen avulla, jolloin nousua voidaan seurata ja hallita millintarkasti. Menetelmän etuina ovat, ettei korjaustyö yleensä vaadi minkäänlaisia purku- tai kaivuutöitä tai muita erityisvalmisteluja ja tilat voivat olla käytössä koko työn suorituksen ajan. Injektointi suoritetaan vain 12 mm rei’istä, jolloin pintamateriaaleja ei tarvitse uusia.

Syväinjektointimenetelmällä voidaan nostaa esimerkiksi kantavat väliseinät takaisin paikoilleen tai jopa koko rakennuksen perustuksia ilman mekaanisten nostolaitteistojen apua. Syväinjektoinnilla painuneen talon suoristaminen ei vaadi raskaita koneita ja kaivuutöitä, vaan kaikki tarvittava kulkee kiinteästi erikoisvalmisteisessa kuorma-autossamme, jota ei tarvitse saada edes työkohteen välittömään läheisyyteen.

hydraulitunkit

Perinteisten tunkkien avulla suoritettavat nostot luovat suuria pistemäisiä kuormituksia rakennusten perustuksille, jolloin vaurioitumisen vaara suurenee. Siksi suositeltu nostotapa on yleensä syväinjektointi, painenostomenetelmä tai niiden hybridimalli. Joskus rakenteiden ongelmapiste voi olla kuitenkin tietty osa jotakin rakennetta. Tällainen voi olla esimerkiksi suuren teollisuushallin kantava pystypilari, joka on suuren kuormituksen alaisena. Tällaisten rakenteiden nostamiseen käytössämme on kehittelemämme pilarinostojärjestelmä, jossa pilaria voidaan nostaa keskeltä pilaria jopa 250 tonnin voimalla ja asemoida pilarin korko alkuperäiseen korkoonsa.

paalumenetelmä

Toisinaan erikoisimmissa projekteissa, voi nostot tai tuennat tapahtua sellaisessa ympäristössä, jossa painenosto- tai hybridimenetelmät eivät ole sovellettavissa. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi osittain vedessä olevat perustukset tai suon päälle perustetut rakennukset. Tällöin vaihtoehtona on tehdä maanvaraisesta rakenteesta paaluperustainen kuormansiirtorakenteella. Maanvaraiset kuormat ankkuroidaan maahan lyötyihin teräspilareihin, jonka yhteydessä rakennetta oikaistaan erikoisvalmisteisten tunkkien avulla. Rakennuksen perustukset kengitetään kantaviin maakerroksiin saakka lyötyihin paaluihin, jonka jälkeen rakenne on täysin riippumaton maaperässä tapahtuvista muutoksista.

Heräsikö kysymyksiä?

Jätä yhteydenottopyyntö tai pyydä tarjous.
Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita ja luetaan.