PAINUNEEN RAKENNUKSEN NOSTO JA OIKAISU

Toteutamme painuneiden rakennusten, perustusten ja rakenteiden nosto-ja suoristustöitä useilla eri menetelmillä. Kohteisiin valitaan aina suunnitelmien pohialta oikea nostomenetelmä, joihin vaikuttavat mm. maaperän laatu ja kantokyky, sekä rakennuksen perustamistapa ja koko.

Painenostomenetelmä

Painenostoissa hyödynnetään erikoisvalmisteista paineilmanostolaitteistoa yhdessä polymeerin syväinjektoinnin kanssa. Tässä hybridi-mallissa perustusten alapuolelle asetetaan paineilmatoiminen nostolaitteisto, jonka jokaista nostoyksikköä voidaan ohjata tarkasti erillisillä ohjauskonsoleilla. Samanaikaisesti aloitetaan paisuvien polymeerien injektointi rakenteiden alle, jonka paisuntavoiman ansiosta rakenne alkaa nousemaan. Tällä hybridi-menetelmällä saadaan rakenteelle edullisin ja tasaisin nousu kun kyse on kokonaisvaltaisesta rakennuksen nostosta. Menetelmä sopii omakotitaloihin, teollisuushalleihin, kesämökkeihin, rivitaloihin ja jopa pieniin kerrostaloihin. Meidän kautta onnistuu myös lattian nosto.

Katso videolta, kuinka painuneen rakennuksen nosto ja oikaisu tehdään

Pyydä henkilökohtainen tarjous rakennuksen nostosta tai oikaisusta

Kerro meille kohteestasi ja annamme sitomattoman arvion työhön vaaditusta ajasta ja kustannuksista.

Syväinjektointimenetelmä

Syväinjektointimenetelmällä voidaan myös lisäksi nostaa rakenteita ja perustuksia ilman mekaanisia nostolaitteita, kaivuutöitä tai rakenteiden purkamista. Paisuvan korkeatiheyspolymeerin voimakas laajeneminen rakenteiden alla alkaa nostamaan rakenteita. Työtä seurataan tarkasti lasermittalaitteistojen avulla, jolloin nousua voidaan millintarkasti seurata ja hallita.

SYVÄINJEKTOINNIN POLYMEERIT

Menetelmän etuina ovat ettei korjaustyö yleensä vaadi minkäänlaisia purku- tai kaivuutöitä tai muita erityisvalmisteluja ja tilat voivat olla käytössä koko työn suorituksen ajan. Injektointi suoritetaan vain 12mm rei’istä, jolloin pinta-materiaaleja ei tarvitse uusia. Syväinjektointimenetelmällä voidaan nostaa esimerkiksi kantavat väliseinät takaisin paikoilleen tai jopa koko rakennuksen perustuksia ilman mekaanisten nostolaitteistojen apua. Menetelmän etuja ovat, ettei tontille tarvita raskaita koneita ja kaivuutöitä, vaan kaikki tarvittava kulkee kiinteästi erikoisvalmisteisessa kuorma-autossamme, jota ei tarvitse saada edes työkohteen välittömään läheisyyteen.


Hydraulitunkit ja pilareiden nostot

Perinteisten tunkkien avulla suoritettavat nostot luovat suuria pistemäisiä kuormituksia rakennusten perustuksille, jolloin vaurioitumisen vaara suurenee. Siksi suositeltu nostotapa on yleensä syväinjektointi, painenostomenetelmä tai niiden hybridimalli. Joskus rakenteiden ongelmapiste voi olla kuitenkin tietty osa jotakin rakennetta.
Tällainen voi olla esimerkiksi suuren teollisuushallin tai liikekiinteistön kantava pystypilari, joka on suuren kuormituksen alaisena. Tällaisten rakenteiden nostamiseen käytössämme on kehittelemämme pilarinostojärjestelmä, jossa pilaria voidaan nostaa keskeltä pilaria jopa 250 tonnin voimalla ja asemoida pilarin korko alkuperäiseen korkoonsa. Samalla pilarin alla olevan anturan maaperä voidaan vahvistaa syväinjektoinnilla eli stabiloida sen pohja.

Paalumenetelmä

Toisinaan erikoisimmissa projekteissa, voi nostot tai tuennat tapahtua sellaisessa ympäristössä, jossa painenosto- tai hybridimenetelmät eivät ole sovellettavissa. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi osittain vedessä olevat perustukset tai suon päälle perustetut rakennukset.
Tällöin vaihtoehtona on tehdä maanvaraisesta rakenteesta paaluperustainen kuormansiirtorakenteella. Maanvaraiset kuormat ankkuroidaan maahan lyötyihin teräspilareihin, jonka yhteydessä rakennetta oikaistaan erikoisvalmisteisten tunkkien avulla. Rakennuksen perustukset kengitetään kantaviin maakerroksiin saakka lyötyihin paaluihin, jonka jälkeen rakenne on täysin riippumaton maaperässä tapahtuvista muutoksista.

Mistä tiedän, että taloni on painunut?

Epätasainen painuminen voi ilmetä useilla eri tavoilla rakennuksissa ja sen rakenteissa. Näistä esimerkkeinä ovat mm. ovien aukeilu itsekseen, ovien ja ikkunoiden toimimattomuus, halkeamia ulko- ja sisäseinissä, sekä sokkeleissa, rakoja lattialistojen alla, viemäreiden toimimattomuus, sadevesikouruissa seisova vesi.
Joskus pyörivät esineet voivat löytyä toistuvasti rakennuksen samalta sivulta, voi tämä osoittaa lattian olevan vino painumisesta johtuen.

Jos et ole varma onko rakennuksesi vajonnut, voit aina kääntyä asiantuntijoidemme puoleen ottamalla meihin yhteyttä lomakkeella tai soittamalla meille.

Pyydä henkilökohtainen tarjous rakennuksen nostosta tai oikaisusta

Heräsikö kysymyksiä?

Jätä yhteydenottopyyntö tai pyydä tarjous.
Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita ja luetaan.